© Bartłomiej Polok. Materiały na cele nauczania religi ewangelickiej.